Megoldást kínálunk a vezetők éppen legégetőbb kérdésére - Business Cases

Humán menedzsment eszközök

Munkakör-értékelő rendszerünk és Munkakör elemzési módszerünk

  • A munkaköröket a cégen belüli, egymáshoz viszonyított üzleti hozzáadott értékük alapján rendezi mátrixba. Ezzel az összehasonlító módszerrel egyben a munkaköröket is elemezzük, biztosítva a következetességet leginkább a bér- és ösztönzőrendszer, illetve a karrierutak tekintetében.

  • A munkakörök tartalmát összehangolja az üzleti célokkal pontos képet adva arról, melyik pozíció hogyan járul hozzá az üzleti eredményekhez. Ez a toborzás, kiválasztás, juttatások, illetve a képzés és karrierfejlesztés terén nyújt támogatást.

  • Üzleti mutatókon alapul, amelyek segítenek a munkatársaknak jobban megérteni a szerepüket, iletve a hatásukat a cégben. Ez elősegíti az igazságosság érzését és  ösztönzőleg hat a pozitív légkör és az együttműködés megerősítésére.

Legyen szó startup-ról, kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról, módszertanunk objektív értékelést nyújt az üzleti szerepekről, biztosítva a méltányosságot és következetességet a pozíciók értékelésében a cég minden területén.

Teljesítményértékelési rendszerünk

  • Objektív és átfogó: Módszerünk megbízható keretet biztosít az objektív teljesítményértékelésnek. A munkatárs kontrolljában lévő mutatók biztosítják az értékelést alapján, amely pontosan tükrözi az egyéni hozzájárulást és a potenciált.

  • A céges célokat építi be az egyéni elvárásokba: ezzel nemcsak a megfelelő szerepvállalást támogatja, de növeli a felelősségvállalást, elősegítve a munkavállalók elkötelezettségét, és biztosítva, hogy mindenki a közös célokért dolgozzon.

  • Mutatókkal „dolgozik”: a pozíciókhoz rendelt, vízesés-szerűen meghatározott mérőszámok biztosítják, hogy mindenkit a saját teljesítménye alapján lehessen mérni, és azt ne befolyásolják mások döntései, vagy elmaradásai, hibái. Az értékelés eredménye segít a kapacitás-tervezésben, az egyéni és csoport terhelés/teljesítmény kiegyenlítésében, a személyi változások tervezésében és a tehetségfejlesztésben.

Felkészítjük a vezetőket a One on One módszerére, elősegítve mind a vezető, mind a vezetettek folyamatos fejlődését, hogy együtt maximalizálják a munkatársak potenciálját és proaktív módon kezeljék az akadályokat.

Online 360 visszajelzés - A Repertoár rács módszer

  • Az Online 360 visszajelzésünk Kelly klasszikus Repertoár rács módszerén alapul. Ez az úttörő, többszempontú megközelítés részletes képet ad a munkatársak hatásáról a vállalati eredményekre és az együttműködésre az egyszerű bináris értékeléssel (igen-nem).

  • Az értékelési kritériumok személyre szabottak, vagy a céges értékek, vagy a pozícióhoz tartozó kritikus kompetenciák, vagy a munkatárstól elvárt hozzájárulás, üzleti hatás alapján kerülnek összeállításra.

  • A platformunkról érkező felmérési eredmények azonnal feldolgozásra kerülnek, és könnyen „olvasható”, pókháló diagramokon jeleníti meg az információt lehetővé téve, hogy egy pillantással áttekintsük a kulcsfontosságú mintákat és tendenciákat.

Az online felmérésben a munkatársak szerepvállalása és nem a személye az értékelés tárgya, az eredmények pedig azokat a specifikus területeket mutatják meg, ahol az együttműködésben a változást mindenki támogatja.

Kövessen és lépjen kapcsolatba velünk:

Ez az oldal nem gyűjt személyes felhasználói adatokat.

© 1991 PsyOn All Right Reserved.

All Right Reserved.