A jelenlegi munkaerő piaci a helyzetben egyre égetőbb kérdés, hogy a jelentkezők valós munkavállalók-e, vagy egy-két nap után nem mennek többet be dolgozni, ha egyáltalán. Azt, hogy közvetlen vezetői irányítás nélkül mennyit és milyen minőségben teljesítenek, hogy mi az, amivel a teljesítményüket és elkötelezettségüket növelni lehet, vizsgálják a PS© Munkapróbák.

A szakma 150 éves munkalélektani tapasztalata, 22 éve elkötelezett vevőink, 27000-es vizsgálati számunk…

Munkalélektani Laboratórium – Munkaerőszűrés, Teszt-licensing

Amikor ügyfeleink használják:

1. A jelentkezők nagy száma
– A felvételi folyamatban a sok jelentkező gyors leszűkítése azokra, akik képességeik szerint alkalmasak a pozíció betöltésére, illetve
– Az előzetes szűrés nélkül nem beazonosítható képesség-hiányból vagy motivációs problémából fakadó be nem válás okozta fluktuáció csökkentése

2. A végzendő munka jellege, az elvárt teljesítményszint teljesítésének képessége
– erősen szabályozott, monoton, ”külső” ritmus által vezérelt kötött vagy
– egyáltalán nem szabályozott munkatevékenység, amelyben felügyelet nélkül a munkatársak saját tempójuknak megfelelően dolgoznak
– speciális képességek szükségesek az eredményes munkavégzéshez (színlátás például)

3. Baleseti veszélyeztetettség
– forgó, vágó, mozgó munkagépek, alkatrészek közelében végzett tevékenység, amiben a magas baleseti veszélyeztetettségű munkatársak kockázati kitettsége magas.

Munkaerő szűrési szolgáltatásunk három konstrukcióban vehető igénybe:
1. A vizsgálat levezetése (tesztfelvétel és értékelés) – általában az ügyfelek telephelyén történik a teszt felvétele, módszerünk segítségével egy napon 9o-1oo fő vizsgálatát tudjuk lebonyolítani. Az eredményeket a vizsgálatot követő második munkanapon adjuk át ügyfelünknek.
2. Abban az esetben, ha Megbízó munkatársai veszik fel a teszteket, és a PsyOn munkatársai értékelik azokat,
(megkapjuk a kitöltött teszteket, és eredményüket visszaküldjük) a cég munkatársait betanítjuk a tesztek felvételére (körülmények, instrukció, etika, különleges viszonyulások kezelése a tesztelés folyamatában). Az eredményeket a vizsgálatot követő második munkanapon adjuk át ügyfelünknek.
3. License – alapú együttműködés – a tesztek felvételére, értékelésére és az eredmények összehasonlító elemzésére felkészítjük a cég kijelölt munkatársait. Ennek egyszeri díja van. Az oktatás témakörébe ebben az esetben az eredmények összehasonlító elemzése, valamint az alkalmas-nem alkalmas kritériumok meghatározásának módszertana is beletartozik Az értékeléshez Excel-alapú segédleteket bocsátunk rendelkezésre, amely nemcsak a tesztek kiértékelésére, hanem a jelöltek közötti rangsor felállítására is alkalmas.

Amit kínálunk: Betanított munkások alap-tesztcsomagja:

Rövid Diagnosztikai Intelligencia tesztek:
kombinált matematikai, műszaki, szóbeli és képi intelligencia (részletek megkülönböztetése) (25 perc) – az írott utasítások, kitöltendő munkalapok kezelésére való felkészültség, egyszerű matematikai műveletek elvégzésének képessége

Egyéni munkastílus:
a gyorsaság és pontosság viszonya olyan tevékenységben, aminek tempóját szabadon határozza meg a munkavégző (McQuerrie – féle teszt, 3×5 perc / fő vagy Moede – féle fonaltábla 5 perc/fő)

Monotónia tűrés teszt:
10×1 perces monoton munkavégzés (a Pieron vagy a Révész-Nagy tesztek a teljesítmény szintjét és fluktuációját mérik)

Brengelmann – féle háromfaktoros személyiség teszt:
a kiegyensúlyozottság, nyitottság (egyedül képes-e dolgozni, vagy extrovertáltsága miatt csoportban válik csak be), szabálybetartás; felvétel ideje 5-7 perc

Megküzdési stratégia – Kontroll attitűd:
Siker-vagy kudarckerülő magatartás a szervezeti feltételekkel, elvárásokkal való együttműködésre.

Zuckermann – féle Kockázatvállalási kérdőív:
baleseti veszélyeztetettséggel járó munkahelyeken
Klasszikus műszeres vizsgálatok:
Mélységlátás vizsgálat – a téri tájékozódás pontossága (targoncavezetők, darukezelők)
Két kéz koordinációja, szituációknak megfelelő reagálás képessége – gépkezelők
Stabilométer – mélyben, magasban dolgozó munkatársak alkalmassága
Moede – féle Fonaltábla – egyéni munkastílus felmérése, a gyorsaság és pontosság viszonya nem gép-vezérelt munkakörökben
Crawford – féle Igényszint – Teljesítményszint mérés – a teljesítmény motiváció műszeres vizsgálata

A szűrés eredményeként a vizsgált személyeket rangsorba állítjuk, illetve alkalmas, nem alkalmas kategóriákba soroljuk, ügyfeleink kérésére egyéni elemzést is készítünk. Az eredmények alapján az interjúkban alaposabban körbejárandó területeket is megjelöljük.

Az előbbi tesztek kiegészülhetnek más módszerekkel, mérésekkel, ha a munkakör különleges követelményeket támaszt, illetve a vizsgálati eljárások száma csökkenthető is.

További információ: farkasgj@psyon.hu